เกม เครื่อง เลื่อย คอมพิวเตอร์เครดิตเกม-KKAA-รถแทรกเตอร์